کمبود آهن در گیاه برنج + راه حل

کمبود آهن در گیاه برنج و راهکار حل آن

کمبود آهن مشکل غالب در خاک های اراضی خشکه زار نسبت به خاک های غرقاب است. در دسترس بودن آهن، بیشتر به واکنش خاک (ph) بستگی دارد.