مصرف کود دام و طیور در خزانه

کود مرغی

کود سبز و کود دام و طیور علاوه بر تامین قسمتی از مواد غذایی مورد نیاز گیاه برنج! در خزانه سبب گرم و نرم کردن بستر خزانه شده و در نتیجه رشد و نمو بهتر گیاه را فراهم می نماید.