جایگاه برنج در سفره ایرانی ها

جایگاه برنج در سفره ایرانی ها

طی سالیان گذشته برنج یکی از اصلی ترین مواد غذایی ایرانیان بوده است.حتی با گذشت زمان و افزایش قیمت برنج همچنان از سفره خانواده های ایرانی حذف نشده است و بسیار پرطرفدار است.