روش های تشخیص برنج باکیفیت

چگونه برنج خوب بخریم

مقداری از برنج را در کف دست خود بریزید و آن را پخش کنید. دانه های برنج باید کاملا از اندازه برابری برخوردار باشند و شکسته داخل آن نباشد.