سطح زیر کشت برنج کشور

سطح زیرکشت برنج

سطح زیر کشت برنج کشور همواره طی سالیان اخیر به دلیل نامساعد بودن شرایط جوی یا آب و هوایی روند نزولی داشته که این مورد می تواند آسیب زا باشد.

معرفی برنج پرمحصول فجر و ندا

خرید برنج

معرفی برنج فجر و ندا به عنوان دو رقم پرمحصول که استقبال خیلی خوبی را در مازندران و گیلان دارند! این ارقام در مقابل ورس هم مقاوم می باشند!

معرفی برنج پرمحصول نعمت

معرفی برنج پرمحصول نعمت

برنج نعمت از ارقام اصلاح شده یا پرمحصول برنج است. که در سال ۱۳۶۴ از تلاقی بین دورقم، پرمحصول آمل۳ و رقم بومی و کیفی سنگ طارم به دست آمد.