برنج کته یا آبکش؟ نکاتی در پخت برنج

برنج کته یا آبکش؟

بیشتر خانواده ها ترجیح می دهند برنج را آبکش مصرف کنند. چون معتقدند علاوه بر اینکه خوش منظره تر به نظر می رسد، مشکل چاق کنندگی آن نیز حل می شود.