نحوه ضدعفونی کردن بذر برنج

نحوه ضد عفونی کردن برنج

ضدعفونی کردن بذر برنج یکی از مهترین قسمت های کشاورزی می باشد که باید از همان ابتدا صحیح انجام شود زیرا بیماری های زیادی بذر را درگیر…

نمونه برداری از خاک زمین کشاورزی

آزمایش خاک زمین کشاورزی کمک می کند تا شما نسبت به املاح و مواد مغذی خاک مطلع شوید. و با آگاهی کامل نسبت به استفاده از کود و سموم شیمایی بپردازید.