کاربرد های برنج

خرید برنج

کاربرد های برنج را می توان به غیر از پختن و مصرف به عنوان ماده غذایی در رسیدن و پخته شدن میوه و جذب آب و رطوبت و … بررسی کرد.

خرید برنج از خوشه طلا

خرید برنج از خوشه طلا

خرید برنج یکی از پر تکرار ترین و شاید سخت ترین کار خانواده ایرانی است.
خرید برنج مرغوب نیاز به شناخت انواع برنج و ویژگی های ظاهری هرنوع آن دارد.

خرید برنج ارزان

خوشه طلا به صورت مستقیم از مزارع خود  برنج را به مشتری عرضه میکند

برنج طارم چیست؟

طارم از اسم یکی از منطقه هایی در استان زنجان گرفته شده است که این نوع برنج بیشتر در آنجا کشت می شود.