روش پخت گردو پلو مجلسی

روش پخت گردو پلو

روش پخت گردو پلو ابتدا باید گردوها را دو تکه یا چهارتکه (دلخواه) کنیم و به مدت یک ساعت در آب سرد خیس دهیم. سپس گوشت ها را نگینی خرد می کنیم

برنج طارم هاشمی چیست؟

برنج طارم هاشمی یکی از ارقام برنج طارم است. برنج نوع طارم بهترین نوع برنج ایرانی مرغوب و کم محصول است که در استان های شمالی کشت می شود.

برنج طارم چیست؟

طارم از اسم یکی از منطقه هایی در استان زنجان گرفته شده است که این نوع برنج بیشتر در آنجا کشت می شود.