نحوه ضدعفونی کردن بذر برنج

نحوه ضد عفونی کردن برنج

ضدعفونی کردن بذر برنج یکی از مهترین قسمت های کشاورزی می باشد که باید از همان ابتدا صحیح انجام شود زیرا بیماری های زیادی بذر را درگیر…