۵ روش گرم کردن طبع برنج

طبع برنج سرد می باشد بنابراین پزشکان تغذیه توصیه می کنند که برنج را به تنهایی مصرف نکنید و همراه با مواد غذایی که طبع گرم دارند باید…