روش پخت گردو پلو مجلسی

روش پخت گردو پلو

روش پخت گردو پلو ابتدا باید گردوها را دو تکه یا چهارتکه (دلخواه) کنیم و به مدت یک ساعت در آب سرد خیس دهیم. سپس گوشت ها را نگینی خرد می کنیم