بیماری تانگرو چیست

بیماری تانگرو چیست

بیماری تانگرو از مخرب ترین بیماری برنج جنوب شرق آسیا است. گیاهان برنجی که در مراحل اولیه رشد آلوده می‌شوند، تا 100% کاهش عملکرد دارند.