تنها برنج ایرانی مصرف کنید!

برنج ایرانی بخورید و برنج هندی مصرف نکنید

برنج ایرانی بخورید! برنج هندی را سر سفره خود نیاورید!!! این درست ترین تعریف در رابطه با برنج های مرغوب داخلی و برنج هندی هست!

چگونه سم آرسنیک در برنج را بشوییم؟

برنج کته یا آبکش

آزمایشات اخیر نشان دادند که روش معمول پخت برنج می‌تواند ‌بدن را به خاطر وجود آرسنیک برنج ، در معرض انواع مشکلات سلامتی مثل بیماری‌ های قلبی، دیابت و سرطان قرار بدهد.

مضرات برنج هندی چیست؟

مضرات برنج هندی

برنج ایرانی بخورید، برنج هندی را سر سفره خود نیاورید…
این شاید بهترین جمله برای توصیف این برنج ها باشد.