نمونه برداری از خاک زمین کشاورزی

آزمایش خاک زمین کشاورزی کمک می کند تا شما نسبت به املاح و مواد مغذی خاک مطلع شوید. و با آگاهی کامل نسبت به استفاده از کود و سموم شیمایی بپردازید.