نکات مهم پوشش نایلون در خزانه

نکات مهم خزانه برنج

گرمای زیر نایلن در روزهای گرم و آفتابی شدیداً افزایش یافته و ممکن است به بیش از ۵۰ درجه سانتیگراد برسد. بنابر این رعایت بعضی نکات بسیار مهم می باشد.