بهترین روش استفاده از سبوس برنج

بهترین روش استفاده از سبوس برنج

بهترین روش استفاده از سبوس برنج قبل از وعده های غذایی اصلی می باشد. ترکیب سبوس برنج با ماست سبب چربی سوزی و لاغری شما خواهد شد.