اثر سختی آب بر سموم و کود

اثر سختی آب بر سموم و کود کشاورزی

اثر سختی آب بر سموم را می توان در ایجاد یک لایه پوششی دید که مانع نفوذ آفت‌کش شده و یا مقدار خیلی کمتری از آن داخل آفت هدف می شود.