چگونه سم آرسنیک در برنج را بشوییم؟

برنج کته یا آبکش

آزمایشات اخیر نشان دادند که روش معمول پخت برنج می‌تواند ‌بدن را به خاطر وجود آرسنیک برنج ، در معرض انواع مشکلات سلامتی مثل بیماری‌ های قلبی، دیابت و سرطان قرار بدهد.