سطح زیر کشت برنج کشور

سطح زیرکشت برنج

سطح زیر کشت برنج کشور همواره طی سالیان اخیر به دلیل نامساعد بودن شرایط جوی یا آب و هوایی روند نزولی داشته که این مورد می تواند آسیب زا باشد.

ویژگی های زراعی برنج

ویژگی زراعی برنج

برنج گیاهی است با تنوع ژنتیکی و توان سازگاری زیاد از جنس oryza که در جهان دارای ۲۳ گونه بوده که در اکثر نقاط دنیا کشت می گردد.

مزایا و معایب غرقاب زمین در کشت

غرقاب زمین

غرقاب زمین(عمق ۱۵ سانتی متر)مداوم در کشت برنج دارای مزایا و معایبی هست که باید به آن دقت کرد در غرقاب ها نوسان دمایی روزانه آب آبیاری کم است.