کمپوست چیست؟ و چه مزایایی دارد؟

کمپوست چیست و فواید آن

کمپوست از طریق فعالیت میکروب ها بر روی ضایعاتی مانند بقایای محصولات تهیه می شود. بهترین نوع کمپوست آن است که رنگش به صورت قهوه ای تیره باشد.