مزیت تجزیه گیاه به آزمون خاک

مزیت نجزیه گیاه نسبت به آزمون خاک

مزیت تجزیه گیاه نسبت به آزمون خاک در اين است که می تواند وضعیت گیاه را دقیقاً در زمان نمونه گیری تعیین کرده و منجر به ارائه راهکار سريع شود.

کلسیم در گیاه برنج

کمبود کلسیم در گیاه برنج

کلسیم به عنوان یک عنصر کلیدی در کیفیت محصولات زراعی اثر دارد که می تواند کنترل کننده کیفیت محصول و هم چنین سلامتی آن از لحاظ آفات گیاهی باشد.

چرا باید آزمون خاک انجام دهیم

اهمیت آزمون خاک

به علت تاثیر عوامل مختلف و متعدد خاک ها از نظر توان تامین عناصر غذایی و عرضه آنها به گیاهان با یکدیگر تفاوت دارند بنابراین آزمون خاک ضروری هست

اهمیت فسفر در برنج :

اهمیت فسفر در گیاه برنج

فسفر عنصر مورد نیاز گیاه بوده و مهمترین عنصر تولید محصول می باشد که در کلیه فرآیند بیوشیمیائی ترکیبات انرژی زا و مکانیسم انتقال انرژی نقش دارد

کمبود آهن در گیاه برنج + راه حل

کمبود آهن در گیاه برنج و راهکار حل آن

کمبود آهن مشکل غالب در خاک های اراضی خشکه زار نسبت به خاک های غرقاب است. در دسترس بودن آهن، بیشتر به واکنش خاک (ph) بستگی دارد.

وظایف سیلیسیم در گیاه برنج

وظایف سیلیسیم در گیاه برنج

وظایف سیلیسیم در گیاه برنج بسیار مهم و حیاتی می باشد. سیلیسیوم رشد رویشی را بوسیله بهبود وظایف فیزیولوژیکی گیاه تحریک می کند.

گوگرد و نقش آن در گیاه برنج

نقش گوگرد در رشد برنج

گوگرد یکی از عناصر اصلی و پر نیاز گیاه برنج است که به عنوان نرم کننده خاک عمل می کند. و پس از ازت، فسفر، پتاس جزو عناصر مورد نیاز می باشد.