معرفی برنج طارم روشن

معرفی برنج طارم روشن

برنج طارم روشن که شاخص ترین صفات آن معطر بودن است که با ارقام طارم محلی و سنگ طارم برابری نمودهو داری ارتفاع ۱۱۹/۶۷ سانتی متر است

معرفی برنج خزر :

معرفی برنج خزر

محققان کشورمان با انجام آزمایشات فراوان توانستند در سال 1376 بذر برنج خزر را تولید کرده و به کشاورزان محترم معرفی کنند.

تفاوت برنج کشت اول و دوم

تفاوت برنج کشت اول و دوم

مرحله کشت اول برنج طارم از اواخر اسفند ماه یا اوایل فروردین با بذرپاشی شروع می شود. بذرپاشی مرحله قبل نشاء برنج می باشد که خود شامل سه مرحله کاشت ، داشت و برداشت می باشد.

مضرات برنج هندی چیست؟

مضرات برنج هندی

برنج ایرانی بخورید، برنج هندی را سر سفره خود نیاورید…
این شاید بهترین جمله برای توصیف این برنج ها باشد.

خرید برنج

برنج ایرانی نیز به دلیل کیفیت و مرغوبیت آن از جمله برنج هایی است که توصیه می شود مورد استفاده قرار گیرد .

چگونه برنج مرغوب بخریم ؟

یکی از ساده ترین روشها برای تشخیص برنج مرغوب ، بو کردن برنج است که نباید بویی مشابه بوی نم ، کپک زدگی ، بوی ماندگی داشته باشد