چگونه برنج با کیفیت خریداری کنیم؟

خرید برنج با کیفیت

در خرید برنج متاسفانه با تقلب هم رو به رو هستیم که دلالان برنج برای سودآوری بیشتر برنج های مرغوب شمال را با نمونه های بی کیفیت مخلوط می کنند.

تنها برنج ایرانی مصرف کنید!

برنج ایرانی بخورید و برنج هندی مصرف نکنید

برنج ایرانی بخورید! برنج هندی را سر سفره خود نیاورید!!! این درست ترین تعریف در رابطه با برنج های مرغوب داخلی و برنج هندی هست!

6 عامل خرد شدن برنج هنگام پخت

6 عامل خرد شدن برنج

خرد شدن برنج در هنگام پخت یکی از مواردی هست که عموما بانوان خانه دار با آن مواجه هستند. و باعث می شود از کیفیت برنج خریداری شده خود ناراضی…