معرفی برنج طارم روشن

معرفی برنج طارم روشن

برنج طارم روشن که شاخص ترین صفات آن معطر بودن است که با ارقام طارم محلی و سنگ طارم برابری نمودهو داری ارتفاع ۱۱۹/۶۷ سانتی متر است

معرفی برنج خزر :

معرفی برنج خزر

محققان کشورمان با انجام آزمایشات فراوان توانستند در سال 1376 بذر برنج خزر را تولید کرده و به کشاورزان محترم معرفی کنند.

9 نکته اساسی در انتخاب بذر برنج

انتخاب بذر مناسب برای برنج

بدون تردید انتخاب بذر مناسب برای شروع کشاورزی امری ضروری و مهم می باشد. در این مقاله 9 نکته اساسی در انتخاب بذر برنج را خدمت شما عرض می کنیم.

تفاوت برنج کشت اول و دوم

تفاوت برنج کشت اول و دوم

مرحله کشت اول برنج طارم از اواخر اسفند ماه یا اوایل فروردین با بذرپاشی شروع می شود. بذرپاشی مرحله قبل نشاء برنج می باشد که خود شامل سه مرحله کاشت ، داشت و برداشت می باشد.

برنج طارم چیست؟

طارم از اسم یکی از منطقه هایی در استان زنجان گرفته شده است که این نوع برنج بیشتر در آنجا کشت می شود.