مراحل آماده سازی خزانه

خزانه برنج و نکات آن

مراحل آماده سازی خزانه شامل بذر پاشی، نایلون کشی، آبیاری و آماده نمودن نشا در زمین اصلی بوده و زمان تهیه خزانه ۵ لغایت۲۰ فروردین می باشد

نکات مهم پوشش نایلون در خزانه

نکات مهم خزانه برنج

گرمای زیر نایلن در روزهای گرم و آفتابی شدیداً افزایش یافته و ممکن است به بیش از ۵۰ درجه سانتیگراد برسد. بنابر این رعایت بعضی نکات بسیار مهم می باشد.

خوشه دهی نابه هنگام برنج

خوشه دهی نابه هنگام برنج

خوشه دهی نابه هنگام برنج پدیده ای است که گیاه برنج سرکشیدن را هنگامی که هنوز در خزانه بوده یا به محض انتقال نشا به زمین اصلی شروع می کند.

میزان بذر مصرفی در هکتار

میزان مصرف بذر در هکتار

میزان بذر مصرفی در هکتار از لحاظ تئوری خیلی کمتر از مقدار بذری است. که اکثر کشاورزان بطور عملی در خزانه استفاده می کنند.

روش های مبارزه با علف های هرز

مبارزه با علف هرز | خوشه طلا

روش های مبارزه با علف های هرز به سه دسته زراعی، مکانیکی و مبارزه شیمیایی تقسیم می شود که کمک می کند برنج از آسیب های علف های هرز مصون بماند.

مصرف کود دام و طیور در خزانه

کود مرغی

کود سبز و کود دام و طیور علاوه بر تامین قسمتی از مواد غذایی مورد نیاز گیاه برنج! در خزانه سبب گرم و نرم کردن بستر خزانه شده و در نتیجه رشد و نمو بهتر گیاه را فراهم می نماید.

نکات ضروری خزانه برنج

نکات مهم خزانه برنج

خزانه به جرات مهمترین بخش پروسه کشاورزی می باشد. چون جوانه گیاه اگر در این مرحله به درستی پرورش نیابد. نمی توان انتظار یک کشت موفق را داشت.