مراحل آماده سازی خزانه

خزانه برنج و نکات آن

مراحل آماده سازی خزانه شامل بذر پاشی، نایلون کشی، آبیاری و آماده نمودن نشا در زمین اصلی بوده و زمان تهیه خزانه ۵ لغایت۲۰ فروردین می باشد

نکات ضروری خزانه برنج

نکات مهم خزانه برنج

خزانه به جرات مهمترین بخش پروسه کشاورزی می باشد. چون جوانه گیاه اگر در این مرحله به درستی پرورش نیابد. نمی توان انتظار یک کشت موفق را داشت.