logo-bala

ورود/عضویت

چرا باید آزمون خاک انجام دهیم

اهمیت آزمون خاک

به علت تاثیر عوامل مختلف و متعدد خاک ها از نظر توان تامین عناصر غذایی و عرضه آنها به گیاهان با یکدیگر تفاوت دارند.
بنابراین لازمه تولید هرچه بیشتر مواد گیاهی، شناخت توان خاکهای مختلف از نظر تامین عناصر غذایی ضروری گیاه می باشد.

روش های ارزیابی توان خاک :

به منظور ارزیابی توان خاکها روشهای مختلفی از جمله آزمایشهای گلخانه ای، آزمایشهای صحرایی و آزمون خاک ابداع گردیده است. که از بین آنها آزمون خاک را به جرات بایستی عملی ترین و مفیدترین روش دانست.

مزیت آزمون خاک :

از مزیت های آن این است که می توان نمونه برداری را از خاک، قبل از کشت انجام داد. و سپس با توجه به نتایج آزمون خاک نسبت به تنظیم حاصلخیزی خاک و دادن کودهای مناسب اقدام نمود.
آزمون خاک عبارت از آزمایشهای سریع شیمیایی انجام شده بر روی خاک به منظور ارزیابی قابلیت استفاده عناصر غذایی ضروری گیاه و تعیین مقدار کود لازم برای دستیابی به عملکرد بهینه می باشد.

مهمترین نکته در استفاده از یک آزمون خاک معین امکان تفسیر پذیری داده های بدست آمده از آن است.
این بدان معنی است که همبستگی آزمون خاک با پاسخ گیاه بدست آمده باشد به طوری که بتوان عملکرد (مطلق یا نسبی)، غلظت عنصر در بافت مورد نظر، کل مقدار عنصر جذب شده و نهایتاً مقدار کود لازم برای رسیدن به پاسخ بهینه را به طور قابل قبولی پیش بینی کرد.

آزمون خاک و اهمیت آن

گاهی نیز منظور از تفسیر پذیر بودن یک آزمون خاک آن است که بتوان به کمک نتایج آنها خاک را به گروه های دارای کمبود، بدون کمبود و حد واسط دسته بندی کرد.
آزمون خاک هنگامی با ارزش است که همبستگی آن با پاسخ های گیاه به طور کمی معین شده و روابط لازم برای پیش بینی پاسخهای گیاه در دسترس باشد.
واضح است که هرچه این روابط از نظر آماری از قدرت پیش بینی بیشتری برخوردار باشد مطلوب تر هستند در صورت عدم وجود چنین روابطی آن آزمون را بایستی فقط یک آزمایش ساده تعیین خصوصیات شیمیایی دانست.

مراحل آزمون خاک

برای طراحی یک آزمون خاک سه مرحله ی پی در پی لازم است.

۱)انتخاب عصاره گیر

۲) ارزیابی گلخانه ای

۳)کالیبراسیون مزرعه ای


مرحله اول : انتخاب یک روش شیمیایی یا عصاره گیری مناسب برای اندازه گیری یا برآورد مقدار ماده غذایی قابل استفاده در خاک از ارکان اساسی هر نظام آزمون خاک بوده و در موقعیت و کارایی آن نقش اساسی دارد.
یک عصاره گیر مناسب عصاره گیری است که بتواند فعالیت ریشه را تقلید کند.
اما این کار به دودلیل نمی تواند کامل و بدون نقص باشد اولاً توانایی گیاهان مختلف در جذب یک ماده غذایی متفاوت می باشد،
ثانیاً عصاره گیری در آزمایشگاه بنا به ملاحظات علمی،در زمان های کوتاه چند دقیقه ای تا چند ساعت انجام می شود، در حالی که گیاه سراسر فصل رشد را برای جذب مواد غذائی در اختیار دارد. بنابراین تقلید عملی ریشه در بهترین حالت فقط تقریبی است.

مرحله دوم : ارتباط بین مقدار عناصر موجود در خاک و مقدار جذب شده توسط گیاه از خاکهای مختلف است.
برای کاهش هزینه ها و بدست آوردن سریع داده ها این مرحله در شرایط گلخانه ای انجام می شود فرض شود که اگر مصرف عنصر مورد نظر با پاسخ گیاه ارتباطی نداشته باشد، آنوقت ارتباط خوبی در شرایط ناهمگون مزرعه نیز بدست نخواهد آمد.

مرحله سوم : کالیبراسیون مزرعه ای است که در صورت بدست آمدن ارتباط خوب گلخانه ای انجام می شود.کالیبراسیون مزرعه ای عناصر مستلزم تعیین سطح بحرانی آنهاست و طبق تعریف عبارت از سطحی از عنصر مورد نظر است که چنانچه نتیجه آزمون خاک از آن کمتر باشد مصرف کود های حاوی آن عنصر سبب افزایش قابل ملاحظه ای در عملکرد گیاه می گردد.

امتیاز شما به این مطلب
5/5

فهرست مطالب

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *